SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

(ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT)

1. BEVEZETÉS 

A Mersen Corporate Services SAS (a továbbiakban: “Mersen”) elkötelezett az adatbiztonság és a személyes adatok védelme mellett, és arra ösztönöz mindenkit, akiről, vagy akitől személyes adatot gyűjt, vagy ilyen adatot kér be (a továbbiakban: érintettek), hogy alaposan olvassa el, és ismerje meg jelen a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatot. 

Mivel a Mersen székhelye Franciaországban található, és az Európai Unióban tartózkodó személyek adatait kezeli, így a vállalat megfelel továbbá az 1978. január 6-i módosított francia adatvédelmi törvényben foglalt alapelveknek, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. EU Rendeletnek is. 

Jelen adatvédelmi szabályzat célja a személyes adatok védelmének biztosítása a Mersen Csoport valamennyi tagjának, leányvállalatának azon alkalmazottai vonatkozásában, akik személyes adatokat kezelnek - gyűjtenek, dolgoznak fel, használnak fel, tesznek közzé, továbbítanak és tárolnak (a továbbiakban: adatkezelők). Jelen szabályzat a személyes adatok magas szintű védelmét biztosítja valamennyi országban. 

Jelen szabályzat célja áttekintést adni azon módokról, amelyekkel a Mersen az érintettek széles körével (ügyfelek, külső szolgáltatók, lehetséges ügyfelek stb.) együttműködik. Ennek függvényében nem minden rendelkezés lesz irányadó Önre nézve.  

A Mersen Corporate Services SAS rendelkezik adatvédelmi tisztviselővel (Data Protection Officer, DPO), akivel postai úton vagy emailben is fel lehet venni a kapcsolatot: 

 • Mersen, Trinity Tower - 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie - France

 • Data-protection@mersen.com 

A Mersen az alábbiak szerint gyűjt és kezel személyes adatokat:  

 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez szükséges; 

 • az adatokra a Mersenre vonatkozó törvényeknek való megfeles érdekében van szükség; 

 • az adatok gyűjtése az érintett beleegyezésével történt;  

 • az adatokat a Mersen jogos érdekeinek megfelelően gyűjti (különösen promóciós célokra és a honlapforgalom elemzése érdekében). 

Amennyiben a személyes adatok kezelése az érintett beleegyezéséhez kötött, azt a Mersen a megfelelő eljárás keretében megszerzi.

2. SZEMÉLYES ADATOK GYŰJTÉSE 

A begyűjtött adatok kategóriái az adatkezelés céljától függnek. Amennyiben az adatot a Mersen űrlapon vagy kérdőíven keresztül gyűjti be, valamennyi, az adott szolgáltatás elvégzéséhez szükséges kötelezően megadandó információt csillaggal jelöl meg. 

Általánosságban véve a Mersen által gyűjtött adatok az alábbi kategóriákba sorolhatóak: személyazonosító adatok (vezeték- és keresztnév, kapcsolattartási adatok, nemzetiség stb.), érdeklődési körre vonatkozó adatok, email cím, szakmai adatok, fizetéssel kapcsolatos adatok, pozícióra jelentkezők végzettségével és tapasztalatával kapcsolatos információk. 

Az adatok nagy részét a Mersen közvetlenül az érintettektől gyűjti be. Azonban a Mersen az Ön adatait a vállalat kereskedelmi partnerei, különösen toborzó illetve munkaközvetítő irodák továbbításán keresztül is megkaphatja.

3 SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE  

Személyes adatokat az alábbi célokból kezelünk: 

 • lehetővé tenni a Mersen számára a válaszadást a weboldal felhasználóinak megkereséseire, különös tekintettel az állásra jelentkezésekre; 

 • tartalomfejlesztés és a Mersen weboldal fejlesztése, valamint technikai támogatás nyújtása a felhasználók számára; 

 • üzletfejlesztési és marketing műveletek végrehajtása; 

 • marketing statisztikák készítése; 

 • az érintettekkel és/vagy az őket alkalmazó cégekkel való szerződéses viszony kezelése; 

 • toborzás kezelése; 

 • érintettek megkeresése a Mersen termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban; 

 • érintettek adatainak elemzése új termékek vagy szolgáltatások fejlesztése, valamint a meglévők javítása céljából.  

Az alábbi táblázatban összefoglaljuk azon célokat és jogi alapokat, amelyeknek megfelelően a Mersen személyes adatokat kezel: 

Cél 

Jogi alap 

Szerződések kezelése ügyfelekkel, beszállítókkal és partnerekkel (ideértve a megrendeléskezelést, kifizetéseket és vitás ügyek rendezését) 

Szerződéses jogviszony bonyolítása vagy jogos érdeken alapuló adatkezelés, amely túlmutat a szerződéses jogviszony kezeléséhez szigorúan szükséges adatok körén 

Üzletfejlesztés 

Jogos érdekünk vagy az Ön beleegyezése, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják 

Toborzás 

A jogos érdekünk  

Kapcsolatfelvételi kérések kezelése 

 A jogos érdekünk 

Az érdeklődési kör nyomonkövetése (sütik) 

Jogos érdekünk vagy az Ön beleegyezése, amennyiben azt a vonatkozó jogszabályok előírják 

Ügyfélvélemények és elégedettségi kérdőívek kezelése  

A jogos érdekünk  

Vállalatirányítás figyelése és kezelése (különösen a befektetői/részvényesi kapcsolatok kezelése) 

Szabályozói követelményeknek való megfelelés 

Beszállító értékelések  

Szabályozói követelményeknek való megfelelés  

Vitás ügyek kezelése  

A jogos érdekünk 

 

A személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzat pontosításai állásra jelentkezéssel kapcsolatban (hirdetésre és önként jelentkezők): 

Az érintetteket tájékoztatjuk, hogy a jelentkezésük csak akkor kerül feldolgozásra, ha valamennyi csillaggal megjelölt kérdésre megfelelő választ adnak. Azok a jelentkezők, akik nem válaszolnak az összes kötelező kérdésre, a jelentkezésük sikerességét kockáztatják. Minden egyéb válasz megadása opcionális, és a jelentkezést nem befolyásolja. Ez esetben a jelöltek szabadon eldönthetik, hogy meg kívánják-e válaszolni az adott kérdést. 

A francia Munka Törvénykönyvével (Code du travail) összhangban a jelentkezők megfelelő tájékoztatást kapnak arról, hogy Mersen toborzási folyamata az alábbiak szerint történik: 

 • a jelentkezéseket a weboldal Karrier menüpontjában található online űrlap kitöltésével lehet elküldeni a Mersen felé; 

 • a jelentkezéseket a toborzást végző társaság HR részlege tekinti át az elküldéstől számított egy héten belül; 

 • amennyiben három héten belül nem érkezik válasz a Mersentől, a jelentkező jelentkezése nem volt sikeres; 

 • a HR részleg a megjelölt elérhetőségeken (telefon vagy e-mail) veheti fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel. 

 • a személyes adatok, önéletrajzok, kísérőlevelek elektronikusan kerülnek feldolgozásra és tárolásra a beérkezésüktől vagy a jelölttel történő utolsó kommunikáció időpontjától számított 6 hónapig; 

 • a megadott adatokat bizalmasan kezeljük.

4. A SZEMÉLYES ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS 

A személyes adatokhoz a vonatkozó felelősségi körök korlátozásainak megfelelően az alábbi személyek férhetnek hozzá: 

 • a marketing, értékesítési, ügyfélkapcsolati és üzletfejlesztési tevékenységet végző, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó, a weboldal működéséért felelős, az informatikai, logisztikai és toborzási területen dolgozó személyek, valamint közvetlen feletteseik; 

 • a felügyeletért felelős részlegek (a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók, a belső ellenőrzési folyamatokért felelős részlegek stb.);  

 • a szerződések egyeztetésért és kezeléséért, valamint a szerződések kezelésével megbízott cégekkel (pl. követelésbehajtó ügynökség, stb.) történő egyeztetésért és kezeléséért felelős munkatársak;  

 • Mersen alvállalkozók (pl. külső informatikai karbantartók, hosting és routing szolgáltatók) a jelen szabályzatban részletezett célokból. A Mersen megbízásából tevékenykedő szolgáltatók kötelesek az Ön személyes adatai védelmének biztosítására kialakított intézkedéseket bevezetni.  

Amennyiben bizonyos harmadik felek olyan országban rendelkeznek székhellyel, amelynek az adatvédelmi szintje alacsonyabb, mint az EU tagállamaitól elvárt szint, a Mersen gondoskodik róla, hogy az ide történő adattovábbítás a francia szabályozásnak megfelelően történjen (pl. az Európai Bizottság által elfogadott szerződéses feltételek alkalmazásával). További információkért, valamint a vonatkozó dokumentumok másolati példányáért vegye fel a kapcsolatot a Mersen adatvédelmi tisztviselőjével. 

5. KÖZÖSSÉGI MÉDIA 

Tájékoztatjuk a weboldal valamennyi felhasználóját (a továbbiakban: felhasználók), hogy a weboldal a közösségi hálózatból, fórumokról, chatszobákból, blogokról (különösen Facebook profil oldalakról, Twitter fiókokról és LinkedIn fiókokról) származó funkciókhoz, valamint egyéb olyan szolgáltatásokhoz is biztosíthat hozzáférést, amelyen a felhasználók személyes adatokat tehetnek közzé. Minden, a felhasználók által ezen szolgáltatásokon keresztül közétett vagy megadott információ nyilvánosnak minősül. 

A weboldal “Social Share Privacy” funkciót használ, hogy lehetővé tegye a felhasználók számára a tartalommegosztást közösségi médián keresztül, e-mailben vagy bizonyos oldalaknak a Kedvencekhez történő hozzáadásával.  

A Mersen saját közösségi média oldalain elhelyezett posztjait (bejegyzéseit) a Csoport Kommunikációs részlege kezeli hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint reggel 9 és délután 6 óra között. 

Ez a részleg moderálja a posztokra érkező kommenteket (megjegyzéseket) azok megjelenése után. 

Az alábbi kommentek automatikusan törlésre kerülnek: 

 • agresszív megjegyzések; 

 • illegális vagy jogsértő megjegyzések, vagy bármely olyan kijelentés, amely ellentétes az internethasználat jó gyakorlatára vonatkozó szabályokkal; 

 • bármely olyan megjegyzés, amely nem felel meg az oldalakat üzemeltető szabályainak; 

 • rövidített nyelvezettel vagy nagybetűvel írt megjegyzések; 

 • sértő megjegyzések, spamek, „troll” megjegyzések vagy promóciós tartalom (hirdetés, apróhirdetések stb.); 

 • privát beszélgetések, amelyek nem kapcsolódnak a Mersen oldalán tárgyalt témákhoz; 

 • személyes elérhetőségi adatokat tartalmazó megjegyzések. 

A felhasználók a Mersennel az alábbi elérhetőségeken vehetik fel közvetlenül a kapcsolatot: 

 • Postai úton: Mersen Corporate Services SAS, Direction de la Communication, TTrinity Tower - 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie - France

 • Emailben: webmaster.groupe@mersen.com 

Bármely, moderációval kapcsolatos észrevételt privát üzenetben vagy e-mailen keresztül is el lehet küldeni. 

A felhasználók által posztolt tartalom nem feltétlenül tükrözi a Mersen álláspontját. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a saját posztjaikért, ideértve a kommenteket, fotókat és linkeket. A Mersen semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget ezen kommentekért vagy azok következményeiért. 

6. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSA 

A Mersen a személyes adatok védelméről szóló jogszabályoknak megfelelően valamint a törvényileg előírt adattárolási időtartam alatt tárolja a személyes adatokat. Általánosságban:  

 • szerződés kezelésére vonatkozó adatot a szerződés időtartama alatt, valamint a törvényileg előírt tárolási idő fennmaradó ideje alatt tárolja;  

 • az állásra pályázók adatai hat hónapig kerülnek megőrzésre.  

7. A GYERMEKEK VÉDELME 

A Mersen szándékosan nem gyűjt személyes adatokat 18 év alatti személyektől. A weboldal célcsoportjába a kiskorúak nem tartoznak bele. 

8. PREFERENCIÁK KEZELÉSE 

A felhasználók a felhasználói fiók frissítésével, a beállításokban kezelhetik az adatmegosztással kapcsolatos preferenciáikat

9. SZEMÉLYES ADATOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

Személyes adatai vonatkozásában Önnek jogában áll: 

 • személyes adataihoz hozzáférni;  

 • a személyes adatait kijavítani, ha azok nem teljesek, nem pontosak vagy nem naprakészek;  

 • személyes adatai kezelésének a korlátozását kérni, amennyiben (i) vitatja a személyes adatai pontosságát, a korlátozás arra az időtartamra kérhető, amely lehetővé teszi, hogy a Mersen ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; (ii) úgy véli, hogy személyes adatait a Mersen jogtalanul kezeli és kéri az adott adatok felhasználásának korlátozását, nem pedig azok törlését; (iii) a Mersennek már nincs szüksége a személyes adatokra a fent megnevezett célok valamelyikére, de az adott adatra szükség van valamely jogi igény létesítése, gyakorlása vagy védelme érdekében; valamint (iv) Ön gyakorolni kívánja a tiltakozáshoz való jogát, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Mersen jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben; 

 • bármikor tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen saját egyéni helyzetére való hivatkozással; 

 • bármikor indoklás nélkül tiltakozni a személyes adatainak üzletfejlesztési célból történő kezelése ellen; 

 • személyes adatai törlését kérni; 

 • bármikor visszavonni a személyes adatai kezelésére korábban adott beleegyezését; 

 • annak előzetes eldöntése, hogy mi történjen a személyes adataival az Ön halála esetén; 

 • másolatot kapni a személyes adatairól, és az adott adatot harmadik fél részére tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadni (adathordozhatóság);  

 • hogy, Önre ne terjedjen ki olyan kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. 

A jogai gyakorlása illetve panaszbejelentés céljából lépjen kapcsolatba a Mersen Kommunikációs részlegével: 

 • Postai úton: Mersen Corporate Services SAS, Direction de la Communication, Trinity Tower - 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie - France

 • Emailben: Data-protection@mersen.com 

Az érintettek a francia adatvédelmi hatóságnál (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – CNIL) is tehetnek bejelentést. További információkért látogasson el a CNIL oldalára: https://www.cnil.fr/en

10. A SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSAI 

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat változása esetén a Mersen a módosított változatot teszi közzé a módosítás időpontjának megjelölésével. 

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzat jelenlegi változata 30/06/2020 módosult. 

11. KAPCSOLAT 

Amennyiben bármilyen észrevétele vagy kérdése van a Mersen személyes adatok védelmére vonatkozó szabályzatával vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba a Mersennel az alábbi elérhetőségeken: