countryside in Hungary mersen
Rólunk
Vállalati társadalmi felelősségvállalás

A technológia egyik központi szereplőjeként a Mersen csoport elkötelezett partnere azoknak a vállalatoknak, amelyek előmozdítják az iparágat és fenntarthatóbb társadalmat alakítanak ki.

Annak tudatában, hogy társadalmi és környezeti hatásait folyamatosan mérni, értékelni és elemezni kell a jobb irányítás érdekében, a Csoport minden szegmensére kiterjedő, vállalati társadalmi felelősségvállalási politikát dolgozott ki minden alkalmazottja számára, és a szervezet minden szintjéhez igazítva.

Luc Themelin, vezérigazgató

A társadalmi és szociális felelősségvállalás a Mersen kultúra szerves részét képezi. A Csoport ambiciózus és strukturált politikát folytat, a fenntartható fejlődést stratégiájának kulcsfontosságú részévé teszi. A CSR-t nem csak a vállalat egyik felelősségének tekintjük az érdekeltekkel szemben, hanem a teljesítmény forrásának is.

Luc Themelin
vezérigazgató

2022-2025 CSR ÜTEMTERV

A Csoport új ütemtervet készített, amely meghatározza a 2022-2025 közötti időszakra vonatkozó CSR-prioritásait. Ez a fő nem pénzügyi kockázatok és lehetőségek elemzésén alapul, egy anyagiassági mátrix segítségével.

4 kötelezettség vállalásunk

1

Innovatív és fenntartható termékek fejlesztése

2

Környezetbarát gyakorlatok promóciója

3

A csoport alapja: humántőke

4

A csoport és hírneve megvédése

FELELŐS PARTNER

A Mersen csoport eladásainak 56%-a a fenntartható fejlődési piacokhoz kapcsolódik.

A Csoport innovatív, hatásos, versenyképes és hatékony megoldásokat javasol, amelyek mind hozzájárulnak valamilyen módon a globális felmelegedés elleni küzdelemhez.

A Mersen csoport számos élvonalbeli ágazatban tevékenykedik, többek között a megújuló energiák, az energiahatékonyság és a tiszta közlekedés területén, és a zöld ipar és a zöld piacok új megoldásainak kutatásába fektet be.

A megoldásai hozzájárulnak a fotovoltaikus napenergia és a szélturbinás áramfejlesztők gyártásának új előrehaladásához. Együttműködik a vízenergia-generátorok gyártóival is, és segít azon berendezések és infrastruktúrák teljesítményének és megbízhatóságának a fejlesztésében, amelyeket a városi tömegközlekedés új formáiban és az elektromos járművekben használnak.

 

A KÖRNYEZETI HATÁS KORLÁTOZÁSA

Környezetvédelmi politikánk célja, amelyet egy elkötelezett szervezet támogat, hogy csökkentsük termékeink és ipari tevékenységeink környezeti hatását. A végrehajtó bizottság elkötelezettségén alapul, és minden alkalmazottal megosztjuk.

AZ ÜVEGHÁZHATÁSÚ GÁZOK (ÜHG) KIBOCSÁTÁSÁNAK CSÖKKENTÉSE

A földgáz és a villamos energia felhasználása a gyártási folyamatainkban, különösen a grafit- és nemezgyártási folyamatokban az üvegházhatású gázok kibocsátásának fő forrásai (1-es és 2-es hatókörök)

2021 elején a Csoport vállalta, hogy 2018 és 2025 között 20%-kal csökkenti az üvegházhatású gázok kibocsátásának intenzitását azáltal, hogy:

 

- Csökkenti az energiafelhasználást

- Megújuló vagy kevésbé ÜHG-t okozó energiaforrásokat használ

- Ellensúlyozza a kibocsátásokat

 

HULLADÉK ÚJRAHASZNOSÍTÁS

Az ipari telephelyek környezeti hatásának csökkentése érdekében a hulladékgazdálkodás fontos környezetvédelmi kérdéssé vált a Csoport számára. Prioritást kapott a hulladékok újrahasznosításának növelése.

VÍZFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉSE

A víz a bolygó alapvető erőforrása.

A Mersen a vizet elsősorban a fűtési folyamatokban használt berendezések hűtésére használja, a víz minőség biztosítására az ártalmatlanítás előtt. A kibocsátásokat szigorú ellenőrzésnek vetjük alá a szennyezés kockázatának elkerülése érdekében.

A Mersen hozzájárul a vízkészletekkel való fenntartható gazdálkodáshoz azáltal, hogy célul tűzi ki a vízfogyasztás csökkentését.

A CSOPORT ALAPJA: HUMÁNTŐKE

SOKSZÍNŰSÉGEN ALAPULÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

Szilárdan hiszünk abban, hogy a sokszínűség előmozdítása mélyreható és pozitív hatást gyakorol szervezetünkre és vállalkozásunkra.

EGY TANULNI KÉPES SZERVEZET

A Mersen összetett, csúcstechnológiai ágazatokban tevékenykedik, és sikerének nagy részét csapatai szakértelmének és alkalmazottai képességeinek köszönheti.

A folyamatos készségfejlesztés a humánerőforrás-politika középpontjában áll, mivel a Csoport igyekszik megtartani tehetségeit és újakat vonzani.

A Csoport a mobilitás és a vezetők nemzetközi sokszínűségének előtérbe helyezésével ösztönzi a különböző szegmensek és földrajzi területek közötti cseréket.

A MUNKAHELYI JÓLÉT, EGÉSZSÉG ÉS BIZTONSÁG ELŐMOZDÍTÁSA

ETIKAI ÉS MEGFELELŐSÉGI KULTURÁLIS KÖRNYEZET

A Mersen csoport fejlődését az összes érdekelt fél megosztott és kölcsönös bizalma vezérli, legyen szó alkalmazottakról, ügyfelekről, beszállítókról, bankokról vagy részvényesekről.

Az etikai kódex megerősíti, hogy csoportként és egyenként is elkötelezettek vagyunk e bizalom megalapozása és kiépítése iránt.

Bármely alkalmazott, személy vagy harmadik fél könnyen hozzáférhet a csoport közérdekű bejelentőrendszeréhez, hogy jelentse az etikai kódex vagy a csoport szabályainak feltételezett megsértését. A jelentéseket a weboldalon keresztül bizalmasan lehet megtenni. 
Az etikai bizottság központilag dolgozza fel az erre a célra létrehozott online űrlapon keresztül kapott jelentéseket, ami fokozott biztonságot nyújt a közérdekű bejelentők számára, és olyan eljárást biztosít, amely biztosítja a személyes adatok védelmét.

A belső személyzet is használhatja a következő e-mail címet: ethics@mersen.com.

Kötelezettségvállalások és minősítések

2009 óta a Mersen csoport az ENSZ globális megállapodásának aláírója, amelynek 10 alapelve közé tartozik az emberi jogok, a nemzetközi munkaügyi normák, a környezet és a korrupció.

UN Global compact website (new window)

UN global compact logo

A Mersen csoport elnyerte az Ecovadis aranyérmét

Ez a díj a Mersen csoportnak a kategóriájában értékelt vállalatok 3%-a között van a legjobb vállalati társadalmi felelősségvállalási teljesítménnyel.

Ezt a tanúsítványt a csoport a környezetvédelem, a munkafeltételek, az etika, a kereskedelmi gyakorlatok és a felelősségteljes beszerzés terén folytatott tevékenységét és politikáját értékelő kritériumok átfogó csoportja támasztja alá.

Ecovadis Website (new window)

ecovadis gold medal mersen

2021-ben a Mersen csoport A minősítést (AAA-CCC skálán) kapott az MSCI ESG értékelés során.

 

MSCI website (new window)

MSCI ESG logo mersen