countryside in Hungary mersen
Rólunk
Vállalati társadalmi felelősségvállalás

A technológia egyik központi szereplőjeként a Mersen csoport elkötelezett partnere azoknak a vállalatoknak, amelyek előmozdítják az iparágat és fenntarthatóbb társadalmat alakítanak ki.

Annak tudatában, hogy társadalmi és környezeti hatásait folyamatosan mérni, értékelni és elemezni kell a jobb irányítás érdekében, a Csoport minden szegmensére kiterjedő, vállalati társadalmi felelősségvállalási politikát dolgozott ki minden alkalmazottja számára, és a szervezet minden szintjéhez igazítva.

Luc Themelin, vezérigazgató

A fenntartható fejlődési hozzáállásunk az üzletünk minden szintjén jelen van, segít a növekedésben, miközben hűek maradunk az értékeinkhez. Felelősségteljes és etikai fejlődés a fenntartható növekedés érdekében.

Luc Themelin
vezérigazgató

4 kötelezettség vállalásunk

1

Innovatív és fenntartható termékek fejlesztése

2

Környezetbarát gyakorlatok promóciója

3

A csoport alapja: humántőke

4

A csoport és hírneve megvédése

Innovatív és fenntartható termékek fejlesztése

A Mersen csoport eladásainak több mint 50%-a a fenntartható fejlődési piacokhoz kapcsolódik.

A Csoport innovatív, hatásos, versenyképes és hatékony megoldásokat javasol, amelyek mind hozzájárulnak valamilyen módon a globális felmelegedés elleni küzdelemhez.

A Mersen csoport számos élvonalbeli ágazatban tevékenykedik, többek között a megújuló energiák, az energiahatékonyság és a tiszta közlekedés területén, és a zöld ipar és a zöld piacok új megoldásainak kutatásába fektet be.

A megoldásai hozzájárulnak a fotovoltaikus napenergia és a szélturbinás áramfejlesztők gyártásának új előrehaladásához. Együttműködik a vízenergia-generátorok gyártóival is, és segít azon berendezések és infrastruktúrák teljesítményének és megbízhatóságának a fejlesztésében, amelyeket a városi tömegközlekedés új formáiban és az elektromos járművekben használnak.

 

Környezetbarát gyakorlatok promóciója

Egy elkötelezett szervezet által támogatott környezetvédelmi politikánk az éghajlatváltozás elleni fellépésben, az erőforrások felelősségteljes felhasználásán és a hulladék újrahasznosításán alapul.

Fellépés az éghajlatváltozás ellen

A Csoport elkötelezte magát a globális felmelegedés elleni küzdelemben, azzal az ígéretével, hogy csökkenti a Csoport által kibocsátott üvegházhatású gáz (GHG) intenzitását. Ennek érdekében a Mersen csoport tervezi az energia felhasználásának a csökkentését és a megújuló energiaforrások részarányának növelését az energiamixtúrájában.

A források felelősségteljes felhasználása

A Csoport innovatív megoldásokat keres a víz felhasználásának fejlesztésére. A Mersen csoport elsősorban a fűtési folyamatokban használt berendezések hűtésére használja a vizet, és szisztematikusan ellenőrzi annak minőségét, mielőtt visszaengedné a vízrendszerbe.

Hulladék újrahasznosítás

A hatékony hulladékgazdálkodás alapvető szerepet játszik a Mersen csoport azon törekvéseiben, hogy csökkentse ipari telephelyeinek környezetre gyakorolt hatását, elsőbbséget élvezve az évente újrahasznosított hulladékok arányának növelésével.

A csoport alapja: humántőke

A Mersen csoportnál vállalati kultúránk mindenekelőtt egy közös jövőkép és közös értékek halmaza, amelyek évtizedek óta tartó etikus és felelősségteljes fejlődés eredményeként születnek, és amelyek mindent meghatároznak. Ez határoz meg bennünket, mint emberi vállalatot a technológiai fejlődés szolgálatában.

A sokszínűség gazdagsága

Szilárdan hiszünk abban is, hogy a sokszínűség előmozdítása mélyreható és pozitív hatást gyakorol szervezetünkre és vállalkozásunkra. A sokszínűség a Mersen csoport számára kulcsfontosságú érték, amely elősegíti a csapatok közötti együttműködést és a kreativitást, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit a világ minden táján. Ennek a sokszínűségnek a megőrzése érdekében szervezeti kultúránk arra törekszik, hogy kölcsönös tiszteletet és minden egyes személy megbecsülését keltse, függetlenül a származásától, és harcoljon a megkülönböztetés minden formája ellen.

Szakértelem fejlesztése

A Mersen csoport összetett és versenyképes ágazatokban tevékenykedik, vezető szerepét annak köszönheti, hogy képes alkalmazkodni a piacain bekövetkező technikai és technológiai változásokhoz.

A csoport humánerőforrás-politikájának középpontjában a szakértelem folyamatos fejlesztése áll, amelynek célja a meglévő tehetségek megtartása és új szakértők bevonása.

Egészségvédelem és biztonság: állandó prioritás

A munkavállalók egészségének és biztonságának a védelme a Mersen csoport elsődleges prioritása.

Egészségvédelmi és biztonsági stratégiánk az elkötelezettségre, értékelésekre, szabályokra, képzésre és elemzésre épül.

A megelőzés, valamint az egészségügyi és biztonsági teljesítménymérés fokozatosan javítja a munkahelyet.

A csoport és hírneve megvédése

A Mersen csoport fejlődését az összes érdekelt fél megosztott és kölcsönös bizalma vezérli, legyen szó alkalmazottakról, ügyfelekről, beszállítókról, bankokról vagy részvényesekről.

Az etikai kódex megerősíti, hogy csoportként és egyenként is elkötelezettek vagyunk e bizalom megalapozása és kiépítése iránt.

Bármely alkalmazott, személy vagy harmadik fél könnyen hozzáférhet a csoport közérdekű bejelentőrendszeréhez, hogy jelentse az etikai kódex vagy a csoport szabályainak feltételezett megsértését. A jelentéseket a weboldalon keresztül bizalmasan lehet megtenni. 
Az etikai bizottság központilag dolgozza fel az erre a célra létrehozott online űrlapon keresztül kapott jelentéseket, ami fokozott biztonságot nyújt a közérdekű bejelentők számára, és olyan eljárást biztosít, amely biztosítja a személyes adatok védelmét.

A belső személyzet is használhatja a következő e-mail címet: ethics@mersen.com.

Kötelezettségvállalások és minősítések

2009 óta a Mersen csoport az ENSZ globális megállapodásának aláírója, amelynek 10 alapelve közé tartozik az emberi jogok, a nemzetközi munkaügyi normák, a környezet és a korrupció.

UN Global compact website (new window)

UN global compact logo

A Mersen csoport elnyerte az Ecovadis aranyérmét

Ez a díj a Mersen csoportnak a kategóriájában értékelt vállalatok 7%-a között van a legjobb vállalati társadalmi felelősségvállalási teljesítménnyel.

Ezt a tanúsítványt a csoport a környezetvédelem, a munkafeltételek, az etika, a kereskedelmi gyakorlatok és a felelősségteljes beszerzés terén folytatott tevékenységét és politikáját értékelő kritériumok átfogó csoportja támasztja alá.

Ecovadis Website (new window)

Ecovadis gold medal Mersen

2021-ben a Mersen csoport A minősítést (AAA-CCC skálán) kapott az MSCI ESG értékelés során.

 

MSCI website (new window)

MSCI ESG logo mersen