Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat és a Mersen weboldalának felhasználási feltételei

A weboldal használatával a felhasználók feltétel nélkül hozzájárulnak az alábbiakban részletezett felhasználási feltételekhez, valamint a weboldal bizonyos oldalain található meghatározott feltételekhez, amelyek módosulhatnak.

Nem használhatja a weboldalt a jelen weboldal bármely olyan felhasználója (továbbiakban „Felhasználó”), aki nem fogadja el ezen feltételeket.

Kizárólag ezen felhasználási feltételek jelenleg online elérhető változata kötelező érvényű, és a weboldal használatának teljes időtartama alatt érvényben marad addig, amíg egy másik változat a helyébe nem lép.

1. Cikk – Jogi információ

A Mersen weboldala (továbbiakban a „Weboldal”)

Weboldal adminisztrátor/üzemeltető (továbbiakban „Üzemeltető”):

MERSEN CORPORATE SERVICES SAS
Francia elnevezés: société par actions simplifiée (egyszerűsített korlátolt felelősségű társaság)

amelynek székhelye az alábbi címen található:
Trinity Tower
1 bis place de la Défense
92400 Courbevoie 
FRANCIAORSZÁG

Jegyzett tőke: €3,573,500
A bejegyzett székhely elsődleges tevékenységét (APE-Activite Principale de l’Entreprise) jelző kód: Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás (7022Z)
A Nanterre-i Kereskedelmi és Cégjegyzékbe az alábbi számon került bejegyzésre: 433 803 137
SIREN azonosító szám: 433 803 137
Adószám: FR96 433 803 137
Kapcsolat: +33 (0)1 46 91 54 00 - webmaster.groupe@mersen.com

Képviselő: Luc Themelin, elnöki minőségben
Főszerkesztő: Luc Themelin

Weboldal host:

Scaleway
amelynek székhelye az alábbi címen található:
8 rue de la ville l'Evêque
75008 PARIS
Kereskedelmi és Cégjegyzékbe az alábbi számon került bejegyzésre: B 433 115 904
Jegyzett tőke: €214,410.50 Euros
Adószám.: FR 35 433115904
Tel.: +33 (0)1 73 50 31 75 (http//www.online.net)

2. Cikk - Hozzáférés a Weboldalhoz

A Weboldalhoz való hozzáférés csak felnőttek számára engedélyezett. Az Üzemeltető fenntartja a jogot arra, hogy az életkor igazolását kérje.

A Weboldalhoz hozzáférni és azt felhasználni kizárólag személyes célból lehetséges. A Felhasználó vállalja, hogy a Weboldalt, annak tartalmát vagy adatait nem használja kereskedelmi, politikai vagy hirdetési célokra, vagy bármely egyéb üzletszerzésre, ideértve a kéretlen e-maileket is.

3. Cikk - A Weboldal tartalma

Minden a Weboldal üzemeltetéséhez használt védjegy, fotó, szöveg, megjegyzés, illusztráció, mozgó- vagy állókép, videó- és hangfelvétel, valamint minden szoftver alkalmazás és általánosabb értelemben valamennyi, a Weboldalon reprodukált vagy használt elem a vonatkozó szellemi tulajdonjogi törvény védelme alatt áll.

Kifejezett eltérő rendelkezés hiányában a fentiek az Üzemeltető és leányvállalatai kizárólagos tulajdonát képezik.

Az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos ezen tételek egészének vagy egy részének bármilyen módon történő reprodukálása, bemutatása, felhasználása vagy adaptálása, ideértve a szoftver alkalmazásokat is. Amennyiben az Üzemeltető nem indít jogi eljárást valamely jogosulatlan felhasználással kapcsolatban az arról való tudomásszerzés pillanatában, az nem értelmezhető ezen felhasználás elfogadásának vagy a büntetőeljárásról való lemondásnak.

4. Cikk - A Weboldal kezelése

Az Üzemeltető minden észszerű intézkedést megtesz a Weboldal folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében.

A Weboldal megfelelő kezelése érdekében az Üzemeltető bármikor:

 • felfüggesztheti, megszakíthatja vagy korlátozhatja a Weboldal egészéhez vagy egy részéhez való hozzáférést, vagy korlátozhatja a hozzáférést a Weboldalhoz vagy a Weboldal bizonyos részeihez az internetfelhasználók bizonyos csoportja számára;
 • törölhet bármilyen információt, amely zavarja a működést, illetve nemzeti vagy nemzetközi törvényeket sért;
 • felfüggesztheti a Weboldalt frissítések telepítése céljából.

A jelen Weboldal és a Weboldalról linkeken keresztül elérhető bármely egyéb weboldal tartalma bármikor, előzetes értesítés nélkül kijavítható, kiegészíthető vagy frissíthető.

Az Üzemeltető nem állítja és nem garantálja, hogy a jelen Weboldal vagy az ahhoz való hozzáférés biztonságos, vagy, hogy a Weboldal mentes olyan vírusoktól vagy ún. „bug”-októl, amelyek az adatok sérülését vagy elvesztését okozhatják. A Felhasználó felelős azért, hogy saját adatait a vírusoktól megvédje.

5. Cikk - Linkek

A Felhasználók számára szigorúan tilos a Weboldalra vagy annak részeire vezető linkek létrehozása az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amely az alábbi módon kérvényezhető:

Postai úton:

Mersen Corporate Services SAS
Trinity Tower - 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie
FRANCIAORSZÁG

Vagy

Emailben: webmaster.groupe@mersen.com

Az Üzemeltető indoklási kötelezettség nélkül megtagadhatja a jóváhagyást. Az Üzemeltető jóváhagyása esetén ezen jóváhagyás minden esetben ideiglenes, bármikor visszavonható, az Üzemeltető nem kötelezhető arra, hogy a döntését bármilyen módon megindokolja.

Az Üzemeltető kérésére valamennyi esetben, minden linket el kell távolítani.

Az Üzemeltető nem rendelkezik ellenőrzési joggal a más weboldalakra mutató linkeken keresztül elérhető információ felett, és ezek tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Továbbá, ezen Weboldal tartalmazhat más oldalakra mutató linkeket, amelyek kizárólag a használat megkönnyítését szolgálják. Az Üzemeltető ezen weboldalak tartalmához semmilyen körülmények között nem adja a jóváhagyását. Az Üzemeltető nem vonható felelősségre más weboldalak tartalmáért, nem tesz semmilyen nyilatkozatot, illetve nem vállal garanciát ezen weboldalakkal, azok tartalmával vagy anyagaival kapcsolatban.

6. Cikk - Fotók és termékek bemutatása

A termékekről készült fotók és az azokhoz tartozó leírások nem tartoznak szerződés hatálya alá, és az Üzemeltető számára nem keletkeztetnek kötelezettséget.

7. Cikk - Közösségi média

A Mersen saját közösségi média oldalain elhelyezett posztjait (bejegyzéseit) a Csoport Kommunikációs részlege kezeli hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint reggel 9 és délután 6 óra között.

Ez a részleg moderálja a posztokra érkező kommenteket (megjegyzéseket) azok megjelenése után.

Az alábbi kommentek automatikusan törlésre kerülnek:

 • agresszív megjegyzések;
 • illegális vagy jogsértő megjegyzések, vagy bármely olyan kijelentés, amely ellentétes az internethasználat jó gyakorlatára vonatkozó szabályokkal;
 • bármely olyan megjegyzés, amely nem felel meg az oldalakat üzemeltető szabályainak;
 • rövidített nyelvezettel vagy nagybetűvel írt megjegyzések;
 • sértő megjegyzések, spamek, „troll” megjegyzések vagy promóciós tartalom (hirdetés, apróhirdetések stb.);
 • privát beszélgetések, amelyek nem kapcsolódnak a Mersen oldalán tárgyalt témákhoz;
 • személyes elérhetőségi adatokat tartalmazó megjegyzések.

A Felhasználók kapcsolatba léphetnek közvetlenül a Mersen csapatával, privát üzenetben, ahol ez lehetséges vagy e-mailben a [webmaster.groupe@mersen.com] címen, különösen, ha úgy vélik, hogy a komment törvénysértő vagy sérti a jogaikat.

Bármely, moderációval kapcsolatos észrevételt privát üzenetben vagy e-mailen keresztül is el lehet küldeni.

A Felhasználók által a Mersen oldalaira posztolt tartalom nem feltétlenül tükrözi a Mersen Csoport álláspontját. Minden hozzászóló kizárólag a saját posztjaiért felel, ideértve a kommenteket, fotókat és linkeket. Az Üzemeltető semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé ezen kommentekért vagy azok következményeiért.

8. Cikk - Adatvédelem

A titoktartással és a személyes adatok védelmével kapcsolatos bármely információval kapcsolatban kérjük, tekintse át az Üzemeltető weboldalán közzétett, és az alábbi linken elérhető Adatvédelmi szabályzatot: Adatvédelmi szabályzat.

9. Cikk - Pénzügyi és tőzsdei információk

A jelen Weboldalon közzétett információk nem minősülnek és nem tekinthetők ajánlatnak, meghívásnak vagy ösztönzésnek az Üzemeltető részvényeibe vagy bármely más, a Mersen által ajánlott pénzügyi eszközbe történő befektetésre, vagy azokkal kapcsolatos ügyletek lebonyolítására. Hasonlóképpen, a jelen információk nem nyújtanak befektetési döntésekkel kapcsolatos tanácsokat vagy javaslatokat, illetve nem minősülnek ilyeneknek.

A jelen Weboldal pénzügyi részében közzétett részvényár egy külső társaságtól származó információ. Az Üzemeltető és annak leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak bármely, a jelen Weboldalon vagy ahhoz kapcsolódó oldalakon késve vagy pontatlanul megjelenített információkért, amelyek felett az Üzemeltető nem gyakorol ellenőrzést.

10. Cikk  – Felelősség

A jelen Weboldalon elérhető minden információ a jelen formájában kerül megjelenítésre. Az Üzemeltető nem vállal sem kifejezett, sem hallgatólagos garanciát, nem tesz nyilatkozatot a Weboldal tartalmának pontosságára, megbízhatóságára vagy teljességére vonatkozóan.

Az Üzemeltető nem vonható felelősségre semmilyen működési hiba, zavar, nehézség vagy a működés megszakítása miatt, amely megakadályozza a Weboldalhoz, vagy annak egy funkciójához való hozzáférést.

A Felhasználók teljes felelősséget viselnek az általuk a Weboldalhoz történő csatlakozásra használt hardver eszközért, és kötelesek minden megfelelő intézkedést megtenni annak érdekében, hogy megvédjék hardver eszközüket és adataikat, főként az interneten előforduló kártevő szoftverekkel szemben. A Felhasználókat továbbá kizárólagos felelősség terheli az általuk használt weboldalakért és adatokért.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget semmilyen típusú vagy eredetű közvetlen, közvetett, véletlenül bekövetkező, konkrét, következményes vagy nem következményes kárért, amely a jelen Weboldal használatából vagy abból ered, hogy a Weboldalt a Felhasználó nem képes használni, ideértve, de nem kizárólag bármilyen elmaradt hasznot, az üzletmenet megszakítását, megtakarítások, program vagy egyéb adatok elvesztését, akkor sem, ha az Üzemeltető kifejezett figyelmeztetést kap ezen kár lehetőségével kapcsolatban.

Az Üzemeltető nem tehető felelőssé, ha ellene bármilyen jogi eljárás indul az alábbiak miatt:

 • a Weboldal vagy bármilyen online elérhető szolgáltatás használata;
 • a Felhasználó nem tartja be az általános szerződési feltételeket.

Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Felhasználót, harmadik feleket és/vagy azok hardvereit érő, a Weboldalhoz való hozzáférésből vagy annak használatából eredő károkért. Felhasználó beleegyezik, hogy az Üzemeltetőt kártalanítja e tekintetben.

Amennyiben az Üzemeltető a Weboldal Felhasználó általi használata miatt választottbíróság elé vagy jogi eljárás alá kerül, felszólíthatja Felhasználót arra, hogy Üzemeltetőt kártalanítsa minden ezen eljárásból eredő kár, kifizetés, ítélet és díj tekintetében.

11. Cikk – Irányadó jog és illetékesség

A Weboldal ezen felhasználási feltételeire Franciaország törvényei az irányadók, a kollíziós szabályoktól függetlenül.

Bármely, a jelen felhasználási feltételek érvényességével, értelmezésével vagy végrehajtásával kapcsolatos jogvita esetén a versailles-i fellebbviteli bíróság joghatósága alá tartozó illetékes bíróságokhoz kell fordulni, a konkrét törvényből vagy rendeletből eredő meghatározott illetékesség szerint.

12. Cikk - Kapcsolatfelvétel

A Felhasználók a Weboldalon található termékekkel vagy a Weboldallal kapcsolatban felmerült kérdések és kérések esetén kapcsolatba léphetnek a Mersennel.

Postai úton:

Mersen Corporate Services SAS

Trinity Tower - 1 bis place de la Défense - 92400 Courbevoie
FRANCIAORSZÁG

Emailben: [webmaster.groupe@mersen.com]