ETIKAI KÓDEX

Code of Ethics

ETIKAI KÓDEX

Etikai kódexünket dolgozóink partnereink, beszállítóink és részvényeseink érdekeit figyelembe véve, a köcsönös bizalom további elmélyítése céljából alkottuk meg.

 

Az etikai kódex újból megfogalmazza – vállalatcsoportként és egyénenként egyaránt fennálló – elkötelezettségünket aziránt, hogy megszolgáljuk ezt a bizalmat, majd építsünk is rá. Kulcsfontosságú, hogy az etikai kódexet minél szélesebb körben ismerjék, hogy alapvető értékeinkről mindenki képet alkothasson. Ezek az értékek létfontosságúak a vállalatcsoport fejlődése szempontjából.

Az etikai kódex a Mersen minden munkavállalójára – függetlenül a beosztásától –, valamint az igazgatótanácsi tagokra egyaránt vonatkozik.

Az etikai kódex letöltése

A Vállalatcsoporton belüli kapcsolatok

Vállalatunk tevékenysége elsősorban a Mersennél dolgozó nők és férfiak munkájára épül. Ők rendelkeznek szakértelemmel, és dolgoznak ki innovatív megoldásokat. Tudásuk és gyakorlati készségeik jelentik a vállalat legbecsesebb vagyonát, humán tőkénket.

Ezen alapmeggyőződésünktől vezérelve aktívan törekszünk arra, hogy fejlesszük munkacsoportjainkat, ugyanakkor folyamatosan igyekszünk garantálni biztonságukat és védelmüket, valamint személyes gyarapodásukat. Minden munkavállalónktól elvárjuk, hogy felelősségteljes magatartást tanúsítson – attól függetlenül, hogy a szervezet melyik szintjén dolgozik.

Ennek érdekében a Vállalatcsoport és munkavállalói, vezető tisztségviselői és igazgatói elkötelezetten vallják a következő elveket:

 • Egészségvédelem és biztonság
 • Zaklatás
 • Esélyegyenlőség
 • Kölcsönös tisztelet

Kapcsolatunk megrendelőinkkel, beszállítóinkkal és versenytársainkkal

Üzleti tevékenységünk két szakterület köré rendeződik, ahol vezető pozíciót szereztünk, vagy közösen vagyunk piacvezetők a világpiacon. Ezeken a szakterületeken – megrendelőink ipari teljesítményének optimalizálása érdekében – innovatív megoldásokat hozunk létre a megrendelői igények alapján.

Ebből következően a Mersen csoport elkötelezett aziránt, hogy megszolgálja megrendelői bizalmát.

Ennek érdekében a Vállalatcsoport és munkavállalói, vezető tisztségviselői és igazgatói vállalják, hogy:

 • Verseny 
 • Aktív vesztegetés
 • Passzív vesztegetés
 • Bizalmas adatkezelés
 • Összeférhetetlenség
 • Beszállítók kiválasztása

Kapcsolatunk részvényeseinkkel

A Mersen részvénytőkéje intézményi és egyéni befektetők tulajdonában van. A Vállalatcsoport által kifelé közölt információk nagyon értékesek lehetnek e befektetők számára.

Ezen információk sértetlenségéért és tisztességes bemutatásáért minden munkavállaló egyénileg felel.

 • Tisztességes ismertetés
 • Bennfentes kereskedelem

Eszközvédelem

A Mersen eszközeinek célja az, hogy minden munkavállalónk számára lehetővé tegye, hogy közös céljaink elérése érdekében dolgozzon. A munkavállalóknak, vezető tisztségviselőknek és igazgatóknak kötelessége, hogy segítsenek megvédeni az eszközportfóliót mindenfajta kár, eltulajdonítás vagy hűtlen kezelés ellen.

Ennek érdekében a Vállalatcsoport és munkavállalói, vezető tisztségviselői és igazgatói vállalják, hogy eleget tesznek a következő elveknek:

 • Titoktartás
 • A vállalat eszközeinek használata
 • A Vállalatcsoport jó hírneve

Felelős vállalkozásként tett kötelezettségvállalások

Arra törekszünk, hogy „jó vállalkozó polgárként” járjunk el, a társadalmi, környezetvédelmi és gazdasági szempontokat is beépítve tevékenységünkbe és harmadik felekkel való üzleti kapcsolatainkba.

Valamennyi munkavállalónk kötelezettséget vállal arra, hogy ennek megfelelően jár el, szem előtt tartva ugyanakkor minden érdekelt fél érdekét.

Ennek érdekében a Vállalatcsoport és munkavállalói, vezető tisztségviselői és igazgatói vállalják, hogy:

 • A pénzügyi kimutatások pontossága
 • Környezetvédelem
 • Fenntartható fejlődés
 • Adományozással és védnökséggel kapcsolatos politika

 

Do you have to report a concern?

Please fill in the form on our portal. Click here to go the Ethics page.