Űrközlekedés

Optical instruments

Optical instruments for space exploration require precise and stable geometrics that can withstand drastic changes in temperature. Our expertise in sintered silicon carbide Boostec® SiC is a pioneer technology, enabling us to explore the universe.

space telescope SiC Mersen

Ground-based observatories

Ground-based observatories benefit from the same remarkable properties of Boostec® SiC, in particular for their mirrors or their adaptive optics.

Optikák a Világűrbe

A világűr felfedezéséhez használt optikai műszerekbe olyan pontos és szilárd alkatrészek szükségesek, melyek képesek elviselni a drasztikus hőmérséklet-változásokat. A szinterezett szilícium-karbiddal (Boostec® SiC) kapcsolatos szaktudásunk úttörő technológia, mellyel hozzájárulunk a világegyetem felfedezéséhez.

Boostec® Szilícium-Karbid

A nagy kihívásokat jelentő követelmények teljesítésére mérnökeink mechanikusan és a hőmérséklettel szemben is rendkívül ellenálló űrkutató optikai berendezéseket terveznek. A Boostec® szilícium-karbid magas fajlagos szilárdságával és hőstabilitásával kiváló, sőt egyes űrtávcsövekben egyenesen nélkülözhetetlen anyagnak bizonyul.

További információért, kérjük, látogasson el nemzetközi honlapjainkra: www.mersen.com és ep.mersen.com