Adatvédelmi szabályzat

Bevezetés

A Mersen Corporate Services SAS (továbbiakban “Mersen”) elkötelezett a honlapjára látogató összes felhasználó (továbbiakban „Felhasználó” vagy „Felhasználók”) magánéletének és személyes adatainak védelme mellett. Felhasználóit arra kéri, hogy fogadják el a jelen Adatvédelmi szabályzatot, amely garantálja ezen információk védelmét.

A Mersen elkötelezett továbbá az 1978. január 6-i francia adatvédelmi törvényben és módosításaiban foglalt alapelvek, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 sz. EU Rendeletnek való megfelelés mellett, mivel a Csoport székhelye az Európai Unióban található, és az Európai Unióban tartózkodó személyek adatait kezeli.

A jelen Adatvédelmi szabályzat célja a személyes adatok védelme, és valamennyi, a Mersen Csoportba tartozó vállalkozásra és leányvállalatra alkalmazandó az adatok gyűjtése, feldolgozása, használata, közzététele, továbbítása és tárolása tekintetében. Az összes országban működő valamennyi vállalkozás számára előírja a közös rendelkezéseknek való megfelelést, amelyek biztosítják a személyes adatok rendkívül magas szintű védelmét.

1. Az alkalmazás hatálya

A jelen Adatvédelmi szabályzat ismerteti, hogy a Mersen és a Mersen Csoportba tartozó vállalkozások milyen módon kezelik azon Felhasználók személyes adatait, akik a Mersen weboldalára (továbbiakban „Weboldal”) látogatnak.

2. Személyes adatok gyűjtése

A Weboldal háromféle módon gyűjt személyes adatokat:

 • közvetlenül, amikor a Felhasználók személyes adatokat osztanak meg a Mersennel;
 • közvetett módon és automatikusan, a Google Analytics használatával;
 • közvetett módon, cookie-kkal (sütikkel).

a. A Felhasználók által a Mersen részére rendelkezésre bocsátott adatok

Azon személyes adatok köre, amelyeket a Felhasználók a Mersennel megosztanak minden, a Weboldal által közvetlenül összegyűjtött adatot tartalmaz, valamint tartalmaz minden olyan egyéb adatot, amelynek a Társaság részére történő rendelkezésre bocsátását a Mersen kifejezetten kéri a Felhasználóktól, mint például:

 • vezetéknév, keresztnév, cím, e-mail cím és telefonszám;
 • képzettség és szakmai státusz;
 • megjegyzések (kommentek);
 • érdeklődési kör és preferenciák marketing célú felhasználásra.

A személyes adatok kezelése a 3. bekezdésben meghatározott célokból történik, és a 2084311 v 0 sz. nyilatkozaton keresztül kerül bejelentésre a Francia Adatvédelmi Bizottság (CNIL) részére.

Amennyiben a személyes adatok gyűjtése kérdőíven keresztül történik, a Felhasználók elismerik, hogy a Mersen a francia adatvédelmi törvény 32. cikkével és annak módosításaival összhangban ismertette velük az alábbi információkat:

 • “1° az adatkezelő és képviselőjének személye, ha van ilyen;
 • 2° az adatkezelés célja, amelyre az adatokat fel kívánják használni;
 • 3° a válaszadás kötelező vagy opcionális jellege; […]
 • 6° a jelen Fejezet 2. szakaszában számukra biztosított jogok, ideértve az egyén azon jogát, hogy eldöntse, mi történjen a személyes adataival a halála után.”

b. A Google Analytics által automatikusan gyűjtött adatok

A Weboldal annak forgalmának elemzésére a Google Inc. által biztosított Google Analytics szolgáltatást használja. Ez az eszköz az egyes látogatók egyedi azonosítása nélkül anonim adatokat gyűjt a weboldal forgalmára vonatkozó tendenciák monitorozására, és a saját cookie készletét használja a látogatói aktivitás nyomonkövetésére. Továbbá statisztikai jelentéseket készít, amelyek a Weboldal minőségének javítását szolgálják.

Az automatikusan összegyűjtött adatok az alábbiakat foglalják magukban:

 • A Felhasználó IP-címe;
 • A Felhasználó számítógépével kapcsolatos adatok, mint például a kapcsolat típusa, az aktuális böngésző és operációs rendszer, valamint a mobiltelefon vagy tablet operációs rendszere és egyéb eszközazonosítók;
 • A Felhasználó URL kapcsolata, a kapcsolat létesítésének dátuma és időpontja valamint a Weboldalon megtekintett tartalom;
 • A Weboldal használatával generált cookie-k, amelyek közvetlenül a Google Egyesült Államokban található szerverére kerülnek továbbításra, ahol azokat tárolják.

A cookie-k letiltásához és az automatikus adatgyűjtés leállításához néhány böngésző üzenetet jelenít meg a cookie küldésekor annak érdekében, hogy a felhasználók így eseti alapon vissza tudják azt utasítani (ezen funkció beállításához lásd a súgó és támogatás menüt a böngészőben). A cookie-k elutasításán túl a felhasználók egy bővítményt is telepíthetnek, amely letiltja a Google Analytics szolgáltatást és megakadályozza, hogy az eszköz adatokat gyűjtsön a böngészési előzményekről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

A Google Analytics felhasználási feltételei:  http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/

c. Cookie-k (sütik)

A cookie-k kis szöveges fájlok, amelyek gyakran egyedi azonosítóval rendelkeznek, és a Felhasználó merevlemeze tárolja őket. A cookie-kat a Felhasználó által megtekintett weboldal küldi a Felhasználó böngészőjének, majd ezt követően a merevlemez tárolja el azokat.

A használt cookie-k főbb típusai a „http” és a nyomkövető cookie-k, amelyeket a rendszer a weboldal felkeresésekor küld és olvas be, a használt eszköztől függetlenül, ideértve a számítógépeket, a mobiltelefonokat és a tableteket.

A cookie-k lehetővé teszik a Mersen számára, hogy a Weboldalon tett Felhasználói látogatásokról statisztikai célokból adatokat gyűjtsön, a Weboldal felhasználóbarát tulajdonságait erősítse és javítsa a böngészési élményt.

A Felhasználóknak egyértelmű hozzájárulásukat kell adniuk a cookie-k használatához, mielőtt az adatok tárolása megtörténik.

A cookie-k használatára és a cookie-k feldolgozására vonatkozó hozzájárulás 13 hónapig érvényes.

A Felhasználóknak arra is van lehetősége, hogy a böngészőjüket úgy konfigurálják, hogy az blokkolja a cookie-kat úgy, hogy a Felhasználók a Weboldal bizonyos funkcióit továbbra is elérik. Mindazonáltal, a cookie-k blokkolásával a Felhasználók elfogadják, hogy bizonyos jellemzők és funkciók esetleg nem lesznek elérhetőek.

A Felhasználók számos forrást találhatnak az interneten a cookie-kkal, valamint a preferenciáik kezelésével kapcsolatban. Ezek egyike a www.allaboutcookies.org vagy a https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie oldal.

A böngészőtől függően a Felhasználók az alábbi linkeken találnak további információt a cookie-k letiltásával és törlésével kapcsolatban:

3. A személyes adatok felhasználása

A Mersen Weboldalán keresztül gyűjtött személyes adatok az alábbi célokra kerülnek felhasználásra:

 • Lehetővé tenni a Mersen számára a válaszadást a Weboldal Felhasználóinak megkereséseire, különös tekintettel az állásjelentkezésekre, valamint a Felhasználókkal e-mailben történő kapcsolatfelvételt bizonyos kérdésekkel összefüggő tájékoztatás érdekében;
 • Tartalomfejlesztés és a Weboldal javítása, valamint a Felhasználók számára szükséges technikai támogatás;
 • Ügynöki vagy marketing tevékenység;
 • Marketing statisztikák készítése;
 • A Felhasználókkal kialakított üzleti kapcsolat lebonyolítása;
 • Bizonyos Felhasználók célzott megkeresése toborzási tevékenység keretében;
 • Az illetékes hatóságok részére benyújtandó dokumentumok (marketing dokumentumok, ügyfél dokumentumok stb.) összeállítása;
 • Felhasználók megkeresése a Mersen termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatban;
 • A Felhasználók adatainak elemzése új termékek vagy szolgáltatások fejlesztése, valamint a meglévők javítása céljából;
 • A Mersen termékek vagy szolgáltatások potenciális biztonságát vagy védelmét érintő fenyegetés, valamint csalás vagy jogellenes cselekedet megakadályozása és felderítése.

Továbbá az állásjelentkezésekhez kapcsolódó személyes adatok tekintetében tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy csak a csillaggal jelölt kérdésekre kötelező válaszolni. Azok a jelentkezők azonban, akik nem válaszolnak az összes kötelező kérdésre, a jelentkezésük sikerességét kockáztatják. Minden egyéb válasz megadása opcionális, és a jelentkezést nem befolyásolja.

A francia Munka Törvénykönyvével (Code du travail) összhangban tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Mersen által megvalósított toborzási folyamat az alábbiak szerint történik:

Toborzási folyamat

 • A jelentkezéseket a „Join Us” (Csatlakozz hozzánk) részben található online űrlap kitöltésével lehet elküldeni a Mersen részére.
 • A jelentkezéseket a toborzást végző társaság HR részlege tekinti át az elküldéstől számított egy héten belül.
 • Amennyiben három héten belül nem érkezik válasz a Mersentől, a Felhasználó jelentkezése nem volt sikeres.
 • Az önéletrajzokat és a motivációs leveleket hat hónapig őrizzük meg.
 • A HR részleg a megjelölt elérhetőségeken (telefon vagy e-mail) veheti fel a kapcsolatot a jelentkezőkkel.
 • A HR részleg és a jelentkező ezt követően egy vagy több telefonos vagy személyes interjút szervez.

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy minden személyes adat elektronikus úton kerül benyújtásra, az adatok kezelése bizalmasan történik. Az adatokat a jelentkezőkkel történt utolsó kapcsolatfelvételt követő hat hónapig őrizzük meg.

Kizárólag a Mersen felhatalmazott munkavállalói rendelkeznek hozzáféréssel ezen adatokhoz, amelyeket szigorúan belső célokra használunk fel.

Az állásra jelentkező Felhasználók hozzáférhetnek a személyes adataikhoz, azokat kijavíthatják vagy törölhetik, amennyiben kapcsolatba lépnek a Mersennel.

 • Postai úton: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX France; vagy
 • Emailben: webmaster.groupe@mersen.com

4. A személyes adatokhoz való hozzáférés

A Felhasználók személyes adataihoz az alábbi személyek férhetnek hozzá, a vonatkozó felelősségi kör korlátozásainak megfelelően:

 • A marketing, értékesítési, ügyfélkapcsolati és üzletfejlesztési tevékenységet végző, adminisztratív szolgáltatásokat nyújtó, a Weboldal működéséért felelős, az informatikai, logisztikai és toborzási területen dolgozó személyek, valamint közvetlen feletteseik;
 • A felügyeletért felelős részlegek (a jogszabály szerint engedélyezett könyvvizsgálók, a belső ellenőrzési folyamatokért felelős részlegek stb.)

A Mersen a Weboldalon keresztül összegyűjtött személyes adatokat szigorúan csak belső célokra használja fel, azokat semmilyen harmadik fél részére nem adja át, nem adja el, illetve nem teszi közzé a kérdéses Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül, kivéve, ha a törvény ettől eltérően rendelkezik.

A Weboldal Felhasználói azonban engedélyezik a Mersen számára, hogy minden összegyűjtött adatot megosszon a meglévő beszállítóival és alvállalkozóival, azzal a feltétellel, hogy ezen adatok megosztása a fenti célok teljesítése érdekében feltétlenül szükséges, valamint azzal a feltétellel, hogy ezen beszállítók és alvállalkozók vállalják ugyanezen adatvédelmi és titoktartási kötelezettségeket. Ilyen esetben minden beszállító, alvállalkozó vagy kapcsolódó társaság tájékoztatást kap, ha a személyes adatokat módosítani vagy törölni kell.

5.  Közösségi média

Tájékoztatjuk a Felhasználókat, hogy a Weboldal a közösségi hálózatból, fórumokról, chatszobákból, blogokról (különösen Facebook profil oldalakról, Twitter fiókokról és LinkedIn fiókokról) származó funkciókhoz, valamint egyéb olyan szolgáltatásokhoz is biztosíthat hozzáférést, amelyen a Felhasználók személyes adatokat tehetnek közzé. Minden, a Felhasználók által ezen szolgáltatásokon keresztül közétett vagy megadott információ nyilvánosnak minősül.

A Weboldal “Social Share Privacy” funkciót használ, hogy lehetővé tegye a Felhasználók számára a tartalommegosztást közösségi médián keresztül, e-mailben vagy bizonyos oldalaknak a Kedvencekhez történő hozzáadásával. A Mersen nem gyűjt vagy rögzít semmilyen személyes adatot ezen pluginon keresztül.

A Mersen saját közösségi média oldalain elhelyezett posztjait (bejegyzéseit) a Csoport Kommunikációs részlege kezeli hétfőtől péntekig, közép-európai idő szerint reggel 9 és délután 6 óra között.

Ez a részleg moderálja a posztokra érkező kommenteket (megjegyzéseket) azok megjelenése után.

Az alábbi kommentek automatikusan törlésre kerülnek:

 • Agresszív megjegyzések;
 • Illegális vagy jogsértő megjegyzések, vagy bármely olyan kijelentés, amely ellentétes az internethasználat jó gyakorlatára vonatkozó szabályokkal;
 • Bármely olyan megjegyzés, amely nem felel meg az oldalakat üzemeltető szabályainak;
 • Rövidített nyelvezettel vagy nagybetűvel írt megjegyzések;
 • Sértő megjegyzések, spamek, „troll” megjegyzések vagy promóciós tartalom (hirdetés, apróhirdetések stb.);
 • Privát beszélgetések, amelyek nem kapcsolódnak a Mersen oldalán tárgyalt témákhoz;
 • Személyes elérhetőségi adatokat tartalmazó megjegyzések.

A Felhasználók az alábbi elérhetőségeken vehetik fel a közvetlen kapcsolatot a Mersennel:

 • Postai úton: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX France; vagy
 • Emailben: webmaster.groupe@mersen.com

Bármely, moderációval kapcsolatos észrevételt privát üzenetben vagy e-mailen keresztül is el lehet küldeni.

A Felhasználók által posztolt tartalom nem feltétlenül tükrözi a Mersen álláspontját. A Felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a saját posztjaikért, ideértve a kommenteket, fotókat és linkeket. A Mersen semmilyen körülmények között nem vállal semmilyen felelősséget ezen kommentekért vagy azok következményeiért.

6. A személyes adatok tárolása

A Felhasználók által kitöltött űrlapokon keresztül gyűjtött személyes adatok csak a meghatározott cél teljesítése érdekében szükséges ideig kerülnek tárolásra.

7. A gyermekek védelme

A Mersen szándékosan nem gyűjt személyes adatokat 18 év alatti személyektől. A Weboldal célcsoportjába a kiskorúak nem tartoznak bele.

8. A személyes adatok kezelése

A Felhasználók a felhasználói fiók frissítésével, a beállításokban kezelhetik az adatmegosztással kapcsolatos preferenciáikat, amikor a kérdéses Weboldallal kapcsolatba lépnek. Választhatják az elutasítást böngészőben, vagy a leiratkozási kérést, illetve bármely ezen cél eléréséhez használható eszközt.

9. A Felhasználók jogai a személyes adatok vonatkozásában

A személyes adatok vonatkozásában a Felhasználók az alábbi jogokkal rendelkeznek:

 • Hozzáférés bármely, a Mersen adatbázisában tárolt személyes adathoz;
 • Tiltakozás az adatok kezelése ellen, ha azok nem teljesek, nem pontosak vagy nem naprakészek;
 • A személyes adatok kijavítása, ha azok nem teljesek, nem pontosak vagy nem naprakészek;
 • Bármely személyes adat törlése;
 • A személyes adatok kezelésére vonatkozó korábbi hozzájárulás visszavonása;
 • Annak előzetes eldöntése, hogy mi történjen a személyes adatokkal a Felhasználó halála esetén;
 • A személyes adatok továbbítása.

A jogaik gyakorlása illetve panaszbejelentés céljából a Felhasználók a Mersen Kommunikációs részlegével léphetnek kapcsolatba:

 • Postai úton: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX France; vagy
 • Emailben: webmaster.groupe@mersen.com

Biztonsági okokból, valamint a csalárd kérelmek megakadályozása érdekében a Felhasználók kötelesek igazolni a személyazonosságukat, amennyiben gyakorolni kívánják ezen jogaikat. Az igény feldolgozását követően a személyazonosság igazolása megsemmisítésre kerül.

A Felhasználók közvetlenül is megkereshetik az illetékes adatvédelmi hatóságot.

10. A személyes adatok védelme

A Mersen számos biztonsági intézkedést tesz az általa gyűjtött adatok védelme, valamint a személyes adatok bizalmas kezelése és pontossága érdekében. Ezen intézkedések közé tartozik a korlátozott hozzáférés a http és https szervereken (80 és 443 portok) kívüli szerverekhez, az adatbázishoz való helyi hozzáférés, valamint a szerver és a szoftver rendszeres biztonsági másolása és frissítése, továbbá CAPTCHA-k alkalmazása a „brute force” támadásokkal szemben.

11. A személyes adatok továbbítása

A Felhasználók személyes adatai továbbíthatók más, az Európai Unión belüli vagy azon kívüli országokban működő vállalkozások részére a jelen szabályzatban meghatározott célokból. Amennyiben személyes adatok kerülnek átadásra egy másik ország részére, óvintézkedések biztosítják az adatok megfelelő védelmét.

Minden adattovábbítás az alábbi országokba történik:

 • Olyan országokba, amelyek vonatkozásában az Európai Bizottság elismeri, hogy azok biztosítják az adatok megfelelő szintű védelmét;
 • Olyan országokba, amelyek vonatkozásában a Bizottság nem ismeri el a megfelelő védelem biztosítását, amikor az adattovábbítást, kötelező érvényű vállalati szabályozáshoz vagy az Európai Bizottság szabályozásához hasonló szerződéses feltételek szabályozzák.
 • A Mersen bizonyos, egyesült államokbeli vállalkozásaihoz, amelyek egyes szolgáltatások vonatkozásában Adatvédelmi Pajzs tanúsítást kaptak az Egyesült Államok Kereskedelmi Minisztériumától.

12. Az adatvédelmi szabályzat módosításai

Az Adatvédelmi szabályzat változása esetén a Mersen a módosított változatot teszi közzé a módosítás időpontjának megjelölésével.

Az Adatvédelmi szabályzat jelenlegi változata legutóbb 2018. május 22-én módosult.

13. Kapcsolat

Azon Felhasználók, akiknek bármilyen észrevétele vagy kérdése van a Mersen Adatvédelmi szabályzatával vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban, az alábbi elérhetőségeken léphetnek kapcsolatba a Mersennel:

 • Postai úton: MERSEN CORPORATE SERVICES SAS, Direction des ressources humaines, Tour EQHO, 2 avenue Gambetta, CS 10077, 92066 LA DEFENSE CEDEX France; vagy
 • Emailben: webmaster.groupe@mersen.com